Cộng đồng IT Việt

Nữ, 18
Wednesday, 07 August 2019

giữa tiền và tình thì nên chọn cách xây dựng sự nghiệp kiếm tiền để sống tự lập, còn chọn tình k có tiền cũng chả sống dk . thời buổi này chả ai sống dk nếu thiếu tiền đâu, nghèo khó, ốm đau bệnh tật tiền đâu ra.

Website chia sẻ kiến thức tin học

5


QUẢNG CÁO

upload file tốc độ cao miễn phí - vufun