Cộng đồng IT Việt

Nam, 22
Saturday, 17 August 2019

Nhiều lúc tôi có cảm giác mình giống như không có cảm xúc . Những việc xung quanh tôi đều rất ít ảnh hưởng đến tâm trạng, cảm xúc của tôi. Có khi gặp những việc cực kì khó chịu nhưng tôi cũng chỉ cần 5 phút là có thể bình ổn như lúc đầu . Cũng rất ít khi có chuyện gì khiến tôi trở nên vui vẻ hoàn toàn. Mọi cảm xúc nó cứ luôn lưng lửng.

Website chia sẻ kiến thức tin học

6


QUẢNG CÁO

upload file tốc độ cao miễn phí - vufun