Cộng đồng IT Việt

Nam, 21
Thursday, 29 August 2019

Xin lỗi mẹ. Thằng con của mẹ nó bất hiếu, nó ngu. Xin mẹ tha lỗi cho con, con bị tụi bạn lừa hết tiền bạc rồi, giờ tụi nó chạy trốn đi đâu mất. Con chả còn tiền đóng tiền học, nữa, giờ không dám xin mẹ nữa vì mẹ mới gửi tiền lên cho con :((

Website chia sẻ kiến thức tin học

8


QUẢNG CÁO

upload file tốc độ cao miễn phí - vufun