Cộng đồng IT Việt

Nam, 24
Wednesday, 31 July 2019

Bị deadline dí quài, em quá đuối rồi. Đúng là muốn có tiền thì phải đánh đổi đi thời gian, mong muốn được 1 ngày nghỉ để giải thoát bản thân quá đi >.<

Website chia sẻ kiến thức tin học

8


QUẢNG CÁO

upload file tốc độ cao miễn phí - vufun