Cộng đồng IT Việt

Nam, 21
Monday, 26 August 2019

Tôi cảm thấy mình thật vô cảm, một ngày của tôi hết đi học rồi về ăn cơm tắm rửa, chẳng nói chuyện với ai, đi đâu cũng một mình.sống trong một nhà có cha mẹ em trai vậy mà một ngày tôi chỉ nói nhiều nhất là một câu với họ mà câu đó là bức thiết lắm mới nói....

Website chia sẻ kiến thức tin học

3


QUẢNG CÁO

upload file tốc độ cao miễn phí - vufun