Cộng đồng IT Việt

Nam, 25
Saturday, 24 August 2019

Tuần trước mưa nên bạn nữ kia không đi ăn. Tuần này không mưa thì bị sếp bắt tăng ca :(( Công việc với tình yêu, nếu là em mấy bác chọn cái gì?

Website chia sẻ kiến thức tin học

5


QUẢNG CÁO

upload file tốc độ cao miễn phí - vufun