Cộng đồng IT Việt

Nam, 25
Thursday, 08 August 2019

Yêu 4 năm. Cuối cùng chia tay, chia tay chưa được hơn 2 tuần thì nó kết hôn với thẳng khác :) Do duyên số hay là tiền bạc đây? :((

Website chia sẻ kiến thức tin học

6


QUẢNG CÁO

upload file tốc độ cao miễn phí - vufun