Cộng đồng IT Việt

Nữ, 26
Saturday, 24 August 2019

Vợ thì ở nhà chăm con quanh ra quanh vào 4 bức tường không có ai tâm sự , chồng đi làm về vợ quan tâm tới hỏi han có mệt không thì lại bảo vợ nhiều chuyện. Buồn ghê :((

Website chia sẻ kiến thức tin học

4


QUẢNG CÁO

upload file tốc độ cao miễn phí - vufun