Cộng đồng IT Việt

Nam, 23
Saturday, 31 August 2019

Khi còn bé tôi luôn không hiểu, tại sao ba mẹ lại có thể thức sớm như vậy. Sau này lớn lên mới biết, đánh thức họ không phải là đồng hồ báo thức, mà là cuộc sống và trách nhiệm. Nào có năm tháng tĩnh lặng, chẳng qua là có người mang gánh nặng thay bạn bước đi mà thôi.

Website chia sẻ kiến thức tin học

7


QUẢNG CÁO

upload file tốc độ cao miễn phí - vufun